POSLEDICE OGNJENIŠKEGA DELOVANJA POSLEDICE OGNJENIŠKEGA DELOVANJA