POSLEDICE POTRESNEGA DELOVANJA POSLEDICE POTRESNEGA DELOVANJA